En un any molt complex per la crisi del coronavirus, el govern municipal reforça l’atenció a les escoles bressol municipals amb cinc educadores socials. Es tracta d’una figura que permet millorar l’atenció prioritària i l’acompanyament a les famílies més vulnerables, fa de pont amb els Serveis Socials i informa dels recursos disponibles.

En total, hi haurà educadors socials a 12 escoles bressol del Raval, la Marina, el Carmel, la franja del Besòs, Ciutat Meridiana i Torre Baró. Tots, d’atenció prioritària en el marc del Pla de barris. Aquest reforç social s’ha fet també afegint professionals d’aquest àmbit a les escoles d’alta complexitat de la ciutat.

L’educadora social Montserrat Fabrés actua com a pont entre les famílies i els Serveis Socials

D’una a cinc educadores socials

Montserrat Fabrés ha estat fins ara l’única educadora social que ha treballat a les bressol municipals. Formava part del pla pilot del 2017 per incorporar aquestes professionals als centres, un projecte que s’emmarca en el Pla de barris.

En concret, treballa a l’EBM la Muntanya (Torre Baró) i l’EBM Aqüeducte (Ciutat Meridiana), dos dels barris més castigats de Barcelona. La seva feina és clau, sobretot per acompanyar i atendre les famílies nouvingudes com la de Gabi Chino. Quan va arribar a la ciutat amb els seus quatre fills, la Montserrat la va ajudar a aterrar al barri i a fer tots els tràmits burocràtics, així com a accedir als sistema públic de recursos. Diu que sense ella tot hauria estat molt difícil pel desconeixement de la ciutat i li agraeix les hores de feina dedicades a orientar-la, buscar-li cursos i fins i tot ajudar-la a trobar un lloc de treball.

Sense l’ajuda de l’educadora social, tot hauria estat diferent perquè no coneixia res a la ciutat i em va ajudar a fer tots els tràmits”
Gabi Chino

En la mateixa línia, Zinar Benson, una mare de dos fills provinent de Nigèria, explica com la feina de la Montserrat va més enllà de la bressol i l’ha ajudada en tots els tràmits per buscar escola per al seu fill.

Les educadores socials ajuden en tots els tràmits burocràtics que necessiten les famílies a l’escola bressol

Proximitat i solucions ràpides

L’educador social és una figura clau perquè agilitza tots els tràmits burocràtics de les famílies que estan dins els Serveis Socials. És el mateix educador social qui activa els recursos i atén les necessitats de cada família, fet que permet accelerar la resposta i reduir els tràmits burocràtics.

Si em ve una mare i em diu que vol parlar amb una treballadora social o que necessita bolquers, això es fa en un temps molt curt. Si jo no estigués aquí aquest temps es duplicaria, amb mil tràmits burocràtics”
Montserrat Fabrés, educadora social a l’EBM Aqüeducte

Alleugerir la càrrega de les escoles bressol

La feina de la Montse ha estat un baló d’oxigen també per a l’equip de la bressol. En un any de crisi molt complicat per a les famílies, marcat per la covid i en què molts tràmits s’han de fer digitalment, l’educadora social ha ajudat a alleugerir la paperassa que ha de fer l’equip docent.

Com explica la directora de l’EBM Aqüeducte, Elena Ràfols, fins ara “estàvem desbordades i havíem de fer tràmits que sobrepassaven les funcions pròpies per ajudar les famílies a tramitar tots els documents”. Per tot plegat, destaca “el paper clau” de l’educadora com un membre més de l’equip docent i demana que s’estengui a totes les bressol de la ciutat.