Els patinadors són els principals usuaris de la plaça dels Països Catalans, a tocar de l’estació de Sants. Des dels anys 80 que en fan ús i fins i tot han adaptat l’espai a les seves necessitats: hi han fet algunes modificacions estructurals per continuar patinant amb seguretat i han construït petites estructures per facilitar les piruetes i els salts. Adif té previst reformar l’espai quan s’ampliï l’estació de Sants, però el projecte no té data.

Els patinadors, associats des de fa un any

La cinquantena de patinadors fixos que fan ús de la plaça dels Països Catalans pertanyen a l’associació SNT4ever. L’entitat es va crear ara fa un any i té uns 300 socis. Com a entitat van participar en el procés participatiu que va engegar l’Ajuntament per recollir opinions d’usuaris i veïns de com volien que fos la plaça del futur, un cop Adif presentés el projecte per remodelar l’entorn de l’estació.

Fa anys, alguns d’aquests patinadors van decidir començar a fer algunes modificacions a l’espai perquè diuen “estava cada cop més malmès i alguns dels elements originals de la plaça s’havien retirat o trencat”. Segons aquests joves, “cada cop es feia més difícil patinar i fins i tot perillós perquè hi havia molts forats al terra i moltes rajoles trencades”. A més de reparar alguns d’aquests desperfectes, hi han instal·lat alguns elements nous com baranes i obstacles fets amb totxanes, ciment i metall.

Si hi ha un forat el tapem, si falta una taula ens la fabriquem
Marc Lozano, SNT4ever

Aquests patinadors asseguren que el disseny original de la plaça, previ FAD d’arquitectura al 1984, encaixava molt bé amb les seves necessitats però que la falta de manteniment ha fet que l’estat de l’espai sigui ara mateix molt precari. Creuen que la plaça necessita una reforma urgent, però voldrien que la intervenció mantingués l’estructura dels anys 80. “Necessitem escales, baranes i murs, com els que ens trobàvem en aquesta plaça”.

Un projecte de remodelació en procés de redacció i sense data

El projecte de remodelació de la plaça dels Països Catalans fa anys que està a sobre de la taula. La millora l’haurà d’encapçalar Adif i l’ens ferroviari va anunciar que l’inclourà en el projecte d’ampliació de l’estació de Sants. El març del 2020, Adif va adjudicar el contracte per a l’ampliació i millora de l’estació de Sants i dels seus entorns i en paral·lel l’Ajuntament va promoure un procés participatiu amb les entitats i veïns de la zona per definir els usos dels entorns de l’estació. Les conclusions del debat se centren a mantenir els usos i l’àrea d’activitat actual dels patinadors, així com a crear usos polivalents per a la plaça i definir una normativa d’usos adequada per franges horàries.