autonoms treballar

El Ministeri de Treball i Economia Social ha editat aquest dimecres una guia adreçada a les empreses (PDF) en què s’exposen consells i recomanacions sobre què fer per prevenir i gestionar possibles casos de contagi del coronavirus.

Suspensió laboral i paralització de l’activitat a l’empresa

El text diu que si hi ha un risc de contagi “greu i imminent” al centre de treball, les empreses tenen l’obligació de “paralitzar l’activitat”. En aquest cas, els treballadors podran abandonar el lloc de treball i també podran acordar la paralització de l’activitat del personal que estigui afectat per aquest risc de contagi greu o imminent. Aquesta decisió ha de ser majoritària i l’han d’acordar els representants  i els delegats de prevenció.

En aquests supòsits, l’Estat preveu fer-se càrrec del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social d’aquells treballadors que hagin hagut de deixar de treballar, i en els casos en què el coronavirus hagi provocat la fi d’algun contracte laboral, fer-se càrrec també de les corresponents indemnitzacions.

Aquesta guia obliga les empreses a haver d’informar a les autoritats sanitàries, com més aviat millor, del risc de contagi en el centre de treball. Tanmateix, la guia obre la porta al treball des de casa, en aquells casos en què el teletreball no sigui la fórmula amb què empresa i treballador funcionen habitualment.

La patronal ja ha reaccionat a la publicació d’aquesta guia, que considera un error “greu” perquè genera alerta i confusió i no s’ha tingut en compte els interlocutors socials, empreses i sindicats.