La Generalitat ha aprovat la proposició de llei de malbaratament alimentari, impulsada pel PSC-Units. Es tracta d’una normativa pionera per regular aquest fenomen, que ha de permetre tenir un sistema de control i pèrdues dels aliments a tota la cadena alimentària. A Catalunya, segons les darreres dades, el malbaratament de menjar es xifra en 262.000 tones l’any, uns 35 kg per persona. Però què preveu aquesta iniciativa per combatre-ho? Tot seguit, us en detallem els punts més rellevants.

  •  Els restaurants, obligats a facilitar que el client s’endugui un envàs amb les restes

Els restaurants i hotels hauran de proporcionar un envàs perquè els clients puguin endur-se el menjar que hagi sobrat sense cap cost afegit per al consumidor. La llei també estableix que aquest recipient haurà de ser biodegradable.

A banda, hauran de fer constar a la carta i als menús la possibilitat d’endur-se les restes que han quedat al plat. També hauran de permetre que els consumidors puguin portar els seus propis envasos.

  • Prohibició de llançar productes

La llei també prohibeix que els establiments comercials o supermercats de més de 400 metres quadrats llencin els productes que hagin superat la data de consum preferent.

D’una banda, insta les empreses a incentivar la venda de productes amb una data de consum preferent pròxima al venciment (15 dies abans), amb mesures com la reducció del preu i l’exposició en una zona separada.

De l’altra, en cas que no es consumeixin i caduquin, la norma estableix que aquests excedents s’aprofitin per altres usos: com per exemple que es destinin als animals, a usos industrials, l’obtenció de compost, o la generació d’energia com biogàs.

  • Pla de prevenció de les pèrdues 

Les empreses també hauran de tenir un pla de prevenció de pèrdues i els malbarataments alimentaris. De la seva banda, el govern de la Generalitat també haurà un pla estratègic en col·laboració amb el Consell Català de l’Alimentació.

  • Sancions

La normativa també preveu un règim de sancions, tot i que no en fixa les multes econòmiques, que caldrà concretar a través d’altres lleis.