(ACN) Ja s’han posat xifres a les sancions que pot comportar incomplir les restriccions pel coronavirus. Aquest dimarts, el govern ha anunciat que es considerarà infracció molt greu amb multes d’entre 60.001 i 600.000 euros fer actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen per a la salut de la població en relació a la covid-19. També es consideraran infraccions greus  l’incompliment dels límits d’aforaments de seguretat o dels horaris d’obertura i tancament. Pel que fa a l’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat, es considerarà una infracció lleu, sancionable amb 100 euros. Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €. Seran els Ajuntaments i també la Generalitat els que hauran de garantir les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

Campanya dirigida als joves

El Govern també ha aprovat destinar un milió d’euros per a la posada en marxa de manera immediata d’una campanya dirigida als joves per sensibilitzar-los sobre la necessitat de prendre mesures que evitin la transmissió del virus. La farà la Creu Roja, fent especial incidència en les conductes de risc que adopten en no utilitzar degudament la mascareta, sobretot als espais d’oci nocturn.

Es durà a terme als municipis costaners on hi hagi major afluència de grups de joves, major densitat poblacional i on es concentrin espais o conductes de major risc vinculades a l’oci nocturn. Creu Roja Catalunya per implementar-lo mobilitzarà un miler de joves, dels quals aproximadament uns 200 seran contractats i la resta voluntaris.