La Generalitat ha fet públic el pla sectorial amb instruccions per a les residències de gent gran de com ha de ser l’anomenada represa, un protocol que molts centres demanaven des de feia dies. El pla, aprovat pel Procicat, fa menció especial a la detecció precoç dels casos positius de coronavirus, i també recomana restringir les visites i els ingressos nous a les residències més afectades, com s’estava fent fins ara.

Controls diaris a treballadors i residents

El pla proposa que tant als residents com als professionals dels centres se’ls facin controls clínics i epidemiològics diaris, com per exemple prendre la temperatura per afavorir una detecció precoç de la presència del virus en un equipament. Pel que fa a l’espai, es planteja dividir-lo en zones verdes, grogues i vermelles per distribuir els residents en funció dels grups de risc. A les zones verdes hi haurà les persones sense covid-19; a les grogues, els possibles casos, i a les vermelles s’hi allotjaran els residents que hagin donat positiu.

A l’hora d’acceptar ingressos nous, les residències hauran de complir certs criteris que acreditin un control de la infecció. Per això, es manté la classificació dels centres en vermells, taronges i verds. Els primers no poden acceptar residents nous, mentre que les residències verdes i taronges sí que ho poden fer, tot i que les últimes corresponen a equipaments on hi ha casos positius però el brot està controlat.

Per seguretat, els residents nous hauran de disposar d’una PCR negativa de les 24 o 48 hores anteriors (feta prioritàriament en un centre d’atenció primària, tot i que també es pot haver fet en una mútua) i caldrà que hi hagi una declaració de la família assegurant que aquella persona no ha estat en contacte amb cap cas sospitós en els 10 dies anteriors. Tot i aquestes mesures, aquests avis hauran d’estar en aïllament durant 10 dies, excepte si venen de centres hospitalaris o recursos assistencials on ja hagin estat en aïllament preventiu.

Visites i passejos restringits

Les úniques residències on no hi pot haver visites de familiars són aquelles amb classificació vermella, on encara no hi ha un bon control de la infecció. L’excepció són aquells casos en què el personal de suport ho recomani o en què el resident estigui en situació de final de vida. A la resta, els familiars, un màxim de tres, hi han d’anar amb cita prèvia i, com fins ara, es recomana una visita setmanal.

Com sempre, és recomanable fer les visites en un espai exterior, mantenint les distàncies de seguretat i amb els equips de protecció individual pertinents.

Les sortides de la residència també estan permeses amb les mateixes mesures que durant les visites i, un cop torna la persona, els treballadors han de desinfectar-li el calçat i la cadira de rodes, canviar-li la roba  i fer-li una higiene de mans. En el cas d’estades de més de tres setmanes fora de la residència, cal que es faci un aïllament preventiu en tornar.

Crear grups de convivència per minimitzar riscos

Com s’ha fet amb els casals d’estiu, Salut proposa crear grups de convivència d’entre 10 i 15 persones que apleguin residents i professionals per fer activitats grupals a l’interior dels centres. D’aquesta manera, els membres d’un mateix grup podran compartir espais comuns.