El Departament d’Educació ha obert un període de consulta amb tots els membres de la comunitat educativa per estudiar com fer que les tardes de setembre siguin lectives, tot mantenint l’avançament de l’inici del curs escolar.

L’objectiu és valorar com aplicar les conclusions d’una avaluació que ha encarregat la conselleria, en què han participat una setantena de persones de diferents sectors educatius (personal docent, no docent, famílies, associacions, sindicats i experts). Segons l’informe, la majoria dels sectors assenyalen l’horari complet lectiu com la millor opció. Per tant, recomanen que les tardes de setembre no es dediquin a activitats de lleure, com s’ha fet aquest curs.

Segons la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, durant el mes de setembre l’assistència a la tarda, que no era obligatòria, va mostrar grans diferències a centres públics i concertats. A les escoles concertades, l’assistència de l’alumnat va ser molt més elevada —al voltant del 90 %— que a les escoles públiques, on la xifra va rondar el 40 %. Aquest fet posa de manifest que un dels principals arguments per justificar la jornada completa durant el mes de setembre, que era l’equitat, no s’ha acabat de materialitzar.

D’aquesta manera, Educació pretén que a principis de març tots els sector educatius estudiïn les diferents propostes que s’han fet i, segons això, decidir com serà l’inici de curs.

La data d’inici de curs no està sobre la taula

Això sí, si es vol mantenir l’avançament del curs, caldrà trobar una fórmula que permeti compensar les hores sense superar el topall de 178 dies lectius que marca la Llei d’educació. En aquest sentit, Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, ha destacat que no està sobre la taula reconsiderar la data d’inici de curs: “Podem parlar de com han de ser les tardes i del dia concret en què començarà el curs, però no està sobre la taula debatre si ha d’arrencar el 12 com antigament o la primera setmana de setembre”, ha declarat.