El Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la modificació del Pla General Metropolità (MPGM), que regula els aparcaments de Barcelona. El govern municipal va impulsar aquest planejament el 2018 per actualitzar la previsió de places d’aparcament situades en habitatges, comerços, equipaments i oficines i adaptar-la a les necessitats actuals. El Gremi de Garatges havia impugnat la normativa per falta de consulta pública prèvia l’octubre del 2021 i l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van presentar recurs de cassació contra la sentència del TSJC.

Ara el TS l’ha estimat perquè considera no exigible el tràmit de consulta pública prèvia en l’aprovació del planejament urbanístic, ja que ja hi ha una normativa de procediment específica autonòmica, que desplaça la normativa estatal en aquesta matèria, i que no preveu aquest tràmit de consulta pública prèvia.

Una ciutat més sostenible menys contaminada

L’objectiu d’aquest planejament, segons l’Ajuntament, és fer una ciutat més sostenible per a tothom, disminuir sorolls i contaminació a partir d’evitar el creixement il·limitat de places d’aparcament, i contribuir a reduir-los. Tot i el recurs del gremi de Garatges, l’MPGM no ha deixat de ser vigent en cap moment des de l’aprovació definitiva, ja que el fet que hagués estat recorreguda no en suspenia l’executivitat. Ara, però, després que el TS hagi estimat el recurs contra la seva anul·lació, queda fora de tot dubte l’aplicació del pla.