Cementiris de Barcelona preveu que a partir d’aquest dimecres no podrà incinerar tots els morts que li arribin als quatre forns crematoris de Montjuïc. L’augment de la mortalitat pel coronavirus ha fet disparar les peticions per incinerar els difunts fins a tal punt que l’empresa municipal no dona l’abast i situa el límit en un màxim de 80 serveis cada dia (tant de veïns de Barcelona com de l’àrea metropolitana).

“Amb aquesta demanda no podrem donar resposta a totes les persones que demanen una cremació”, ha admès el regidor i president de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia, que ha pronosticat que s’arribi a unes 150 peticions diàries. A les famílies que no es pugui donar el servei, se’ls oferirà la possibilitat de fer un enterrament provisional (podran triar el cementiri) amb l’opció que, quan passin dos anys, es pugui fer una incineració sense cost.

Sense familiars als enterraments

A banda de les incineracions, Cementiris de Barcelona ha reforçat el servei per poder arribar a un màxim de 150 enterraments al dia. Aquesta xifra pot anar a l’alça si no es poden fer totes les cremacions. Per això, per fer més serveis, es restringirà l’accés de familiars a les inhumacions, que fins ara es limitava a un màxim de tres persones.

L’empresa oferirà servei psicològic a les famílies per acompanyar en el dol i l’opció de fer una cerimònia quan passi la pandèmia. Per poder fer més enterraments al dia, s’ampliarà l’horari i es reforçarà el servei amb l’ajuda dels Bombers de Barcelona. Cementiris ha ampliat la capacitat dels dipòsits per emmagatzemar fèretres de 351 a 1.465.

Un cinquè forn en espera

Als quatre forns crematoris que Cementiris de Barcelona té a Montjuïc, es preveu afegir-n’hi un cinquè en els propers 10 dies. Es tracta d’un forn mòbil que s’ha demanat i que està venint de l’estranger. Permetrà fer unes 10 o 12 incineracions més al dia. Badia ha descartat recuperar el crematori de Collserola, que està tancat, perquè té la llicència caducada.

Preus per sota de 2.500 €

Eloi Badia ha confirmat que la Generalitat ha acceptat el preu màxim que va proposar l’Ajuntament per als serveis funeraris mentre duri la situació d’alarma pel coronavirus, declarats de prestació forçosa. El cost del servei bàsic és de 1.950 €, als quals s’han de sumar 550 € més en cas d’incineració o 537 € si es fa una inhumació. El president de Cementiris ha destacat la resposta de les empreses del sector, amb una actitud “molt responsable”.