L’Ajuntament de Barcelona proposa a la Generalitat que, en el cas de Barcelona, el preu d’un servei funerari bàsic sigui, com a màxim, de 2.450 €. El president de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia, ha anunciat que traslladarà al govern català aquesta proposta després que la Generalitat hagi declarat els serveis funeraris de prestació forçosa i, per tant, pugui establir-ne un import màxim, mentre es mantingui l’alerta sanitària pel coronavirus.

Badia també ha explicat que aquest preu encara pot modificar-se i ajustar-se encara més, en funció del que s’acordi amb la Generalitat.

Què inclouen els 2.450 € de servei funerari?

La major part d’aquest preu màxim de 2.450 € que proposa el consistori se’l emporten els serveis funeraris, que costarien 1.900 euros (una tercera part dels 6.000 € de mitjana que es paguen actualment). Aquest servei funerari bàsic inclou: fèretre bàsic, el personal de recollida, una bossa estanca, l’ambulància, el certificat mèdic, l’estada al dipòsit, el cotxe fúnebre i els tràmits.

La resta de l’import, fixat en 550 euros, serveix per pagar els serveis d’inhumació o d’enterrament. En el cas de la cremació el preu inclou la incineració, les taxes i l’urna. En el cas d’un enterrament, està inclòs un primer pagament de la concessió del cementiri a cinc anys, les taxes i els serveis propis d’un enterrament, com la mà d’obra.

Les famílies que ho vulguin podran ampliar els serveis i afegir els complements que decideixin. En el cas de tenir una assegurança de defunció (un 70 % dels barcelonins en tenen) també es podrà decidir recuperar la diferència de diners si s’opta per aquest servei bàsic.

Es reforcen els serveis funeraris

Els serveis funeraris encara “no estan en una situació d’estrès ni crítica”, segons Badia. Tot i això, l’Ajuntament reconeix que en els propers dies es pot arribar al pic de defuncions i, per això, han reforçat els serveis funeraris, tant al cementiri com a les tres operadores. S’està treballant per tenir més sales de vetlla, més personal als cementiris en col·laboració amb els Bombers de Barcelona, i també la possibilitat d’incorporar en els propers dies un cinquè forn crematori. També s’han incrementat els serveis d’atenció telefònica i de trasllat de difunts. Aquests últims dies els serveis funeraris ja han adaptat alguns dels seus serveis a la situació de confinament, com l’emissió de les cerimònies en directe.

Una de les mesures destacades que també ha pres l’Ajuntament és assignar una funerària a cada centre hospitalari. D’aquesta manera és la funerària la que s’encarrega de contactar amb la família del difunt i agilitza la gestió hospitalària, que necessàriament ha de centrar els esforços en l’atenció als malalts.