Els programes de salut mental ActuaActua Jove i Actua Dona del Grup Atra han desenvolupat Apptu@, una aplicació per a mòbil que permet mantenir un contacte més continu entre persones usuàries i professionals.

Aquests són tres programes comunitaris, integradors i d’atenció centrada en la persona que ofereixen suport a la vida autònoma a persones diagnosticades amb algun trastorn mental.

Una app oberta a la ciutadania

Apptu@ és un dispositiu perquè els usuaris estiguin més connectats i de manera més continuada amb els professionals i amb l’entorn comunitari. L’aplicació es divideix en dos vessants. Una pública i oberta a tothom, que vol ser una eina de sensibilització social per millorar el coneixement sobre el col·lectiu de salut mental i oferir informació d’interès per a tota la ciutadania, com activitats que es fan a la ciutat com La meva Barcelona, organitzada per salut Mental Gràcia, o també espectacles teatrals. I una altra privada, dirigida als usuaris del programa Actua, Actua Jove i Actua Dona i als professionals. En aquest espai privat es pot fer que el seguiment i les tutories personalitzades quedin enregistrades al moment i l’usuari tingui accés constant al seu pla individual de treball. També hi ha el contacte immediat amb els serveis d’emergències mèdics, de violència masclista, bombers, etc.

Una eina per fer front a la distància social

La idea d’aquesta aplicació fa temps que estava sobre la taula dels professionals, però la crisi sanitària del coronavirus va fer que les idees aterressin. Tot i que des del Grup Atra i els programes Actua han continuat treballant aquests mesos, creien que era fonamental tenir noves eines per mantenir el contacte i seguir relacionats fàcilment tant amb els professionals com amb l’entorn.

“Hi ha hagut un discurs que s’ha mantingut durant el temps que ha estat la distància social, amb persones que els estàs justament dient la importància de la socialització, llavors tot aquell treball amb algunes de les persones s’havia aconseguit, es va quedar aturat, ens ha afectat a tots, però amb aquest col·lectiu principalment, molt”, explica Yolanda Guasch, directora del programa Actua.

Posar fi a la bretxa digital

Des de l’entitat expliquen que han volgut crear Apptu@ com una eina intuïtiva i fàcil d’utilitzar. Ara, formaran els usuaris de salut mental, ja que també creuen que és bàsic que es formin en tecnologies i trenquin la bretxa digital que asseguren que existeix.