El mes de febrer va arrencar la quarta edició de La meva Barcelona des dels ulls de la inclusió, una activitat comunitària dirigida a l’apoderament de persones amb trastorn mental. Aquest programa té com a objectiu millorar les habilitats socials i comunicatives, l’autoestima i el sentiment de pertinença de persones amb trastorn mental. L’activitat consisteix a oferir formació en història, patrimoni i turismes, per conèixer la ciutat i imaginar visites guiades, fins ara per Gràcia.

Més de 30 visites guiades en quatre anys

Salut Mental Gràcia és una de les quatre entitats que formen part del Grup ATRA i és l’encarrega d’organitzar aquest programa, que pretén que les persones participants coneguin la ciutat i la facin seva i que puguin compartir el que han après amb altres col·lectius. Després de quatre anys, ja s’han fet més de 30 visites guiades i hi han participat 29 persones diferents, i alguns dels usuaris han repetit.

Formació de tres mesos sobre patrimoni

L’activitat es realitza en dues fases. Hi ha una primera etapa de formació en què durant tres mesos els alumnes reben una formació teòrica i pràctica per aprendre sobre patrimoni cultural i les habilitats comunicatives per transmetre’l. Explica la subdirectora del Grup ATRA, Judith Sanjuan, que “a part de fer primer aquesta part més introductòria, després surten a passejar i van trobant edificis que els criden l’atenció, decideixen quins són els que volen preparar-se i llavors fan un itinerari”.

Guies turístics per un dia

La fase de formació la fan amb un professor universitari i guia oficial que els ensenya i acompanya en tot el procés. Després de marcar una ruta, la segona fase és la visita guiada en què els alumnes amb trastorn mental són els conductors de l’activitat i expliquen els punts que han treballat a altres col·lectius. Fins i tot, han conegut temes que el mateix professor desconeixia. “Vam descobrir, a la biblioteca i sobre el terreny, la casa nadiua de Montserrat Caballé, que és al carrer d’Igualada, i això els va fer molta il·lusió, perquè vam estar buscant pel carrer d’’Igualada fins que vam trobar la placa”, explica el formador de l’activitat, Francesc Xavier Mingorance.

La visita guiada que han treballat en aquesta edició és La Gràcia Rumbera i Industrial i els itineraris es fan amb col·laboració amb altres entitats i col·lectius com ACIDH, l’Escola la Salle o l’Espai de Gent Gran la Violeta.