L’Escola Àngel Baixeras, al barri Gòtic, és la primera de Barcelona a tenir l’ús preferent d’un carrer com a zona d’esbarjo per als alumnes. La mesura va entrar en vigor el 28 de febrer, però finalment no s’aplicarà ara ja que ni la direcció de l’escola ni els pares dels alumnes consideren que l’espai sigui segur sense un tancament adequat.

El decret estableix que aquesta escola podrà fer ús preferent del carrer del Sotstinent Navarro durant aquest curs escolar i fins al 2026. Ho podrà fer en període lectiu i de dos quarts de nou del matí i fins a dos quarts de cinc de la tarda. Ara bé, Pedro Montesinos, president de l’AFA, explica: “Com que no hi ha tanques que garanteixin la seguretat de l’ús, continuarem com fins ara“.

Perquè l’ús sigui correcte, afegeix, “caldran unes tanques de les quals encara no sabem ni el disseny, ni la forma ni res. Fins que no estiguin, no posarem en pràctica el que permet el decret“.

La direcció de l’escola coincideix amb l’AFA

La direcció de l’escola coincideix amb l’AFA. Mercè Vilalta, directora del centre, explica que “necessitem tanques que ens permetin poder jugar a l’espai sense que hi hagi intromissions de persones ni vehicles i, sobretot, que sigui segur“.

El districte de Ciutat Vella assegura que està treballant amb la direcció del centre i la comunitat educativa per veure quins tipus de tanques posen a l’espai guanyat que siguin de confiança per als escolars.

L’Escola Àngel Baixeras i la manca de pati

La necessitat d’un espai on els infants puguin jugar i fer activitats a l’aire lliure és una lluita històrica de la comunitat escolar de l’Àngel Baixeras i de la direcció del centre. Aquesta lluita va aconseguir que des del 2018 la plaça de Carme Simó, just davant del centre escolar, s’utilitzi com a pati.

Amb aquest ús, però, s’han posat de manifest algunes mancances de l’espai que han fet que el districte de Ciutat Vella treballi en un nou disseny de la plaça. Això, sumat a un incident que va passar a inicis d’aquest curs, va forçar l’Ajuntament de Barcelona a cedir a l’escola com a pati part del carrer del Sotstinent Navarro.

Fa pocs dies que un senyal informa els vianants de l’ús preferent del carrer per part del centre escolar, però de moment no s’utilitza.

El doble d’espai per a l’escola

L’Escola Àngel Baixeras, amb el decret, ha guanyat gairebé el doble d’espai perquè els nens puguin jugar o fer-hi activitats a l’aire lliure. Tot i que la mesura ha estat ben rebuda per part dels pares, de moment no volen que els seus fills juguin en aquest carrer i continuaran utilitzant només la plaça de Carme Simó.