Els agents cívics es van crear fa cinc anys per vetllar per les normes de convivència i determinades conductes que es donen a la via pública. El director de la Unitat d’Agents Cívics de B:SM, Ricard Barrera, explica que amb la declaració de l’estat d’alarma pel coronavirus es va decretar aquest servei com a essencial i també van començar a actuar amb aquelles conductes relacionades amb el confinament. Aquest dies estan posant especial incidència sobre l’ús de la mascareta.

Barrera recorda que els agents cívics no tenen capacitat coercitiva, per tant l’únic que poden fer és una feina preventiva, de recomanar a la ciutadania que es posi la mascareta, excepte en casos concrets com quan s’està menjant o practicant esport. Actualment, hi ha 68 agents cívics distribuïts per la ciutat.

Conscienciar els joves

Barrera assegura que no se centren en cap col·lectiu concret, malgrat que reconeix que han de posar especial incidència en la gent jove. En aquest sentit, explica que els grups de joves “probablement són els que veiem amb menys màscares i hem de conscienciar més”.