Els agents cívics treballaran des de les nou del matí fins a les nou del vespre i aniran sols o en parelles. Es tracta d’una “figura professional i formada però no és un cos adscrit a la Guàrdia Urbana”, ha dit Joaquim Forn, primer tinent d’alcalde. Els professionals no tenen capacitat d’autoritat i per tant no poden sancionar. La seva tasca és advertir o avisar els veïns i visitants que tinguin un comportament inadequat, i en cas que es produeixi un conflicte deixen d’intervenir i la situació passa a mans de la Guàrdia Urbana.

Hi haurà nou agents destinats a la zona de la Sagrada Família, nou més a la Barceloneta, i la resta a Gràcia, sobretot a les places on es concentra més gent i es poden produir situacions d’incivisme. Segons l’Ajuntament, es podrà redistribuir el personal en funció dels esdeveniments que es programin a la ciutat, com la cavalcada, o bé depenent de les necessitats puntuals que vagin sorgint. Durant tot el 2015, hi haurà 25 persones destinades a desenvolupar aquesta feina.