A Barcelona hi ha 15.924 casos positius de coronavirus, segons les dades més recents de l’Agència de Salut Pública. La covid-19 està afectant de manera diferent les dones (9.233 positives) i els homes (6.691) de la ciutat. La diferència entre sexes s’ha anat ampliant i ha marcat una escletxa clara a partir de mitjans d’abril. Actualment hi ha 2.542 barcelonines amb covid-19 més que homes, mentre que el 12 d’abril aquesta diferència era de 515 dones més que homes. La bretxa en xifres absolutes s’ha multiplicat per cinc. Si calculem la incidència de coronavirus per cada 100.000 habitants també indica una diferència: 1.064 positives per cada 100.000 habitants i 855 casos confirmats en homes. Actualitzarem aquestes dades a mesura que avanci la pandèmia.

Per franges d’edat, les dones amb més de 85 anys representen el 16 % del total de contagis i són el grup més nombrós afectat per la covid-19. Entre els motius que cal tenir present a l’hora d’interpretar aquesta diferència és que a Barcelona hi ha més població femenina i, concretament, n’hi ha més d’edat avançada perquè les dones tenen una esperança de vida més alta. Per això, fem una anàlisi dels casos positius per sexe i franja d’edat calculant-ne la incidència per cada 100.00 habitants.

Els resultats apunten que les dones amb més de 85 anys tenen una taxa més elevada que els homes així com en les franges d’edat compreses entre els 15 i els 54 anys. En canvi, el coronavirus afecta més els homes dels 65 als 84 anys. La franja més ajustada on pràcticament els dos sexes tenen la mateixa incidència és dels 55 als 64 anys.

Una altra explicació per a aquest percentatge superior d’afectades pot ser la quantitat de treballadores en el sector sanitari, tant metgesses com infermeres, treballadores de residències geriàtriques o farmacèutiques, així com feines més exposades al virus com en l’àmbit de la neteja. Un informe de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) publicat el 14 d’abril, destaca que el 70 % de la població catalana que treballa en el sector sanitari són dones i el 84 % ho és en l’àmbit de residències i cures a persones malaltes.