Cada setmana, personal sanitari de l’Hospital Sant Joan de Déu es desplaça en una trentena de casals d’estiu per fer tests PCR als infants i monitors. En total hi participen uns 2.000 nens i l’objectiu és estudiar com es transmet el coronavirus entre infants i adults en un context similar al que es trobaran quan tornin a l’escola al setembre. “Si realment els nens transmeten poc, les estratègies a l’escola serien una mica diferents”, explica Iolanda Jordan, coordinadora dels estudis del projecte Kidscorona, en el qual s’emmarca aquesta investigació. Altres estudis del mateix projecte ja havien determinat que el 99 % dels nens infectats per coronavirus té símptomes lleus.

El casal socioeducatiu del Poblenou de la Fundació Pere Tarrés és un dels casals que participa en l’estudi. En aquest cas són uns 140 infants que se sotmetran a un control regular del coronavirus. “Era una col·laboració molt important només enfocada als nens, que potser són els grans oblidats sempre”, comenta Raül Avellaneda, coordinador de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés. Ha calgut també el consentiment de les famílies, que hi han accedit perquè ho han considerat una oportunitat per conèixer “l’estat de salut dels seus fills”.

L’estudi sobre coronavirus als casals d’estiu va començar a principis del mes de juliol i per ara han trobat molt pocs casos positius, la majoria en monitors. Quan se’n detecta un, es repeteix la prova PCR a l’hospital i es fa un test serològic per determinar si la infecció està activa. Encara és aviat per tenir-ne els primers resultats, però esperen tenir-los a mitjans d’agost, just a temps per valorar com hauria de ser la tornada a les aules.