Les obres d’ampliació del CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia podrien començar l’estiu del 2024 i acabar-se un any abans del previst, el primer trimestre del 2026. Aquest divendres es portarà el planejament urbanístic del centre d’atenció primària al plenari municipal per a la seva aprovació definitiva. El govern municipal ha explicat que ha accelerat aquest últim tràmit perquè es pugui iniciar la construcció del nou equipament, que depèn de la Generalitat. “Ha estat un procés complex però al final hem arribat a una conjunció feliç dels interessos de tots plegats”, ha destacat el tinent d’alcalde i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle.

Segons el calendari municipal, les obres de l’ampliació del CAP es podrien licitar al gener de l’any vinent, començar a l’estiu, i acabar 24 mesos després. Tot plegat amb un cost estimat de 13 milions d’euros. “És un equipament fonamental per als veïns però també per als professionals que treballen al centre actual”, ha destacat la regidora de Salut, Marta Villanueva. D’aquesta manera, el consistori dona compliment a un dels acords de la Comissió Mixta del mes d’octubre passat, en què es va comprometre a accelerar al màxim la construcció de nous equipaments sanitaris a Barcelona.

Millor protecció del patrimoni arquitectònic

El Pla Especial Integral (PEI) que es sotmet a votació al plenari dota la Capella de la Misericòrdia d’aquest nou ús sanitarioassistencial. També millora la protecció del patrimoni arquitectònic d’aquest espai, i inclou l’església de la Misericòrdia al catàleg de protecció amb nivell C, i n’ajusta l’alçària de les plantes perquè s’integri millor amb els edificis veïns. Un cop aprovat el PEI, l’Ajuntament iniciarà els tràmits per cedir el conjunt de la Misericòrdia al Cat Salut.

Una reivindicació històrica del Raval

L’ampliació del CAP Raval Nord és una reivindicació històrica del barri, en què tant les entitats com també els professionals sanitaris van liderar les reivindicacions. El nou equipament tindrà 2.500 m2, tindrà 12 sales de consulta de medicina de família i pediatria i 12 consultes d’infermeria. També tindrà un espai d’atenció no programada, amb quatre boxs polivalents i un espai d’emergència, consultes de tocoginecologia i salut mental, i una àrea d’odontologia.