Tub d'escapament d'un cotxe, generador d'emissions de partícules i contaminació

A partir de l’1 de gener del 2020 entrarà en vigor l’ordenança que regularà la zona de baixes emissions (ZBE). La mesura prohibeix la circulació a Barcelona dels vehicles més contaminants, els que no tenen dret a l’etiqueta ambiental de la DGT. Però quines són les multes que comporta l’incompliment i quan es començarà a sancionar? T’expliquem l’import de les sancions, en funció del vehicle i del tipus d’infracció. Cal tenir en compte que, malgrat que la ZBE s’estrenarà l’1 de gener, no es començarà a multar fins a l’1 d’abril del 202o.

Multes segons el tipus de vehicle: cotxes i motos

La sanció s’imposarà per desplaçament i tindrà un cost diferent en funció del tipus de vehicle.

  • Motos, ciclomotors, turismes i vehicles de mercaderies de menys de 3,5 tones: multes de 200 a 499 euros.
  • Autobusos, autocars, camions i vehicles de mercaderies de més de 3,5 tones: multes de 500 a 999 euros.

Hi haurà, a més, un increment del preu de la sanció en situacions d’episodi de contaminació.

  • Motos, ciclomotors, turismes i vehicles de mercaderies de menys de 3,5 tones: multes de 500 a 999 euros.
  • Autobusos, autocars, camions i vehicles de mercaderies de més de 3,5 tones: multes de 1.000 a 1.803 euros.

Les sancions establertes podran incrementar-se en un 30 % de la seva quantia mínima en cas de reincidència. Es considerarà així quan s’hagi comès més d’una infracció en el termini d’un any.