Des del novembre del 2017 existeix la T-Verda, una targeta de transport pública i gratuïta. La poden obtenir només els qui, a canvi, es desfacin d’un cotxe vell i contaminant o també se’n pot beneficiar un familiar seu. La T-Verda la gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i dona dret a tres anys de transport públic sense pagar. Aquesta pot ser una alternativa per a aquells conductors que vulguin desballestar el seu cotxe vell amb motiu de la zona de baixes emissions (ZBE). T’expliquem com aconseguir aquesta targeta.

Com aconseguir la T-Verda?

Per aconseguir la T-Verda cal complir alguns requisits. Els punts següents donen dret a la targeta gratuïta de transport:

  • Tenir un cotxe vell (sense etiqueta de la DGT): Els de benzina matriculats abans del 2000 i els dièsel d’abans del 2006. Les motos han de ser més antigues del 2004, i els ciclomotors, d’abans del 2002.
  • Desballestar el vehicle contaminant: El propietari haurà de demostrar que n’era titular almenys durant els sis mesos abans de desballestar-lo.
  • No haver comprat cap cotxe nou després d’haver desballestat el cotxe vell.
  • No comprar un cotxe nou mentre la T-Verda té vigència (tres anys), encara que sigui elèctric o de baixes emissions.

Guia per desballestar un cotxe vell a Barcelona

Un pas indispensable per aconseguir la T-Verda és desballestar un cotxe altament contaminant. Per fer-ho, cal contactar amb una empresa especialitzada perquè reculli el vehicle i el dugui a la planta de desballestament. Si no, es pot dur el cotxe a un dipòsit municipal (o es pot demanar que una grua municipal el reculli).

Un cop el cotxe és a la planta de desballestament, els professionals de la mateixa empresa o els de l’Ajuntament tramitaran la baixa del vehicle a la DGT. Es tracta d’un tràmit gratuït, tant si es fa a través de l’Ajuntament com si es fa amb una empresa privada.