L’AMB ha fixat el cost de les 10 autoritzacions anuals (vàlides per a 24 hores) que podran sol·licitar els vehicles sense etiqueta ambiental per circular per la zona de baixes emissions a partir de l’1 de gener del 2020. Cada autorització costarà dos euros, tot i que hi ha previstes bonificacions per als residents amb rendes baixes. També hi haurà vehicles específics que tindran autoritzacions sense cost.

Autoritzacions sense cost

Els vehicles de mobilitat reduïda i els vehicles de serveis, com els de serveis mèdics, funeraris, bombers, policia i cossos i forces de seguretat, no hauran de pagar per accedir i circular per la zona de baixes emissions encara que no tinguin l’etiqueta ambiental de la DGT. Això sí, aquests vehicles s’hauran d’inscriure en el Registre metropolità, que s’activarà properament, perquè no els arribin sancions.

Autoritzacions amb cost

La resta de vehicles que no tenen distintiu ambiental de la DGT podran demanar, cada any, un màxim de 10 autoritzacions de 24 hores per circular per la zona de baixes emissions. Cadascun d’aquests permisos tindrà un cost de dos euros. L’AMB ha previst, a més, dos trams de tarifa per a residents de la ZBE amb rendes baixes. En aquests casos, el tràmit tindrà una taxa d’un euro o, fins i tot, serà gratuït per a les famílies amb menys recursos.

Els vehicles estrangers hauran de passar un primer tràmit per comprovar si compleixen o no els requisits per circular a la zona de baixes emissions. Aquesta gestió tindrà un cost de cinc euros. A més, si no compleixen les condicions, hauran de sol·licitar una autorització diària i abonar, per tant, dos euros més.