prohibició cotxes barcelona 2020

El 2020 és l’any en què la normativa per als cotxes a Barcelona es farà notar més. A continuació t’expliquem quins cotxes no podran circular per Barcelona amb el canvi d’any, ja que entra en vigor la prohibició per als cotxes més contaminants per circular per la ciutat. Et resolem les principals qüestions per tal d’entendre la normativa.

Quan entrarà en vigor la zona de baixes emissions i quina zona abraça?

A partir de l’1 de gener del 2020 Barcelona prohibirà l’accés als cotxes més contaminants. No podran circular dins de l’anomenada zona de baixes emissions, una àrea de 95 km2 que abraça, pràcticament, tota la ciutat i àrees dels municipis propers a les rondes: Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. En queden exclosos la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Zona de baixes emissions a Barcelona

Cotxes que no podran circular a Barcelona: Quins són?

Els cotxes que no podran circular per Barcelona i en aquesta zona de baixes emissions són els que no tenen dret a cap etiqueta ambiental de la DGT. Concretament, afectarà els vehicles següents:

  • Turismes amb motor de gasolina matriculats abans del gener del 2000 i amb motor dièsel matriculats abans del gener del 2006.
  • Furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994.
  • Motos i ciclomotors matriculats abans del 2003, anteriors a Euro 2.

Quins dies no es podrà circular a Barcelona amb els cotxes contaminants?

La prohibició perquè els cotxes més contaminants puguin accedir a Barcelona és de dilluns a divendres, entre les 7 h del matí i les 20 h del vespre. L’Ajuntament de Barcelona, però, està estudiant la possibilitat que els divendres a la tarda s’aixequi el veto, per així facilitar que els ciutadans amb aquests vehicles més antics puguin sortir de cap de setmana.

Multa per als infractors de la nova normativa de cotxes a Barcelona

Un sistema de càmeres situades a les entrades de les rondes permetrà detectar els infractors, que seran sancionats. La futura ordenança que regularà la zona de baixes emissions, que es preveu aprovar a la tardor, establirà un règim sancionador, que diferenciarà entre infraccions lleus, greus o molt greus. La multa genèrica que es va establir el desembre del 2017 per multar els infractors durant els episodis de contaminació per diòxid de nitrogen és de 100 euros.

Cartell Zona Baixes Emissions

Hi haurà excepcions per circular per Barcelona?

Hi haurà determinats vehicles que tindran una autorització especial per circular dins la zona de baixes emissions, malgrat ser contaminants. Són, per exemple, ambulàncies, vehicles de persones amb mobilitat reduïda o d’altres serveis d’emergències. També hi haurà la possibilitat de demanar permisos especials per circular en determinats supòsits, com una emergència o haver d’anar a passar la ITV.

A quants vehicles afectarà la prohibició del 2020?

L’Ajuntament de Barcelona calcula que un total de 125.000 vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT quedaran afectats per l’entrada en vigor de la zona de baixes emissions. Això es traduirà, diu el consistori, en una reducció del 15 % de la contaminació de l’aire a Barcelona. El govern municipal creu que la mesura situarà Barcelona al nivell de ciutats com París, Berlín o Londres pel que fa a la lluita contra la pol·lució.