prohibició cotxes barcelona 2020

El 2020 és l’any en què la normativa per als cotxes a Barcelona es farà notar més. A continuació t’expliquem quins cotxes no podran circular per Barcelona amb el canvi d’any, ja que entra en vigor la prohibició per als cotxes més contaminants per circular per la ciutat, i quines multes comportarà l’incompliment. Et resolem les principals qüestions per tal d’entendre la normativa.

Quan entrarà en vigor la zona de baixes emissions i quina zona abraça?

A partir de l’1 de gener del 2020 Barcelona prohibirà l’accés als cotxes més contaminants. No podran circular dins de l’anomenada zona de baixes emissions, una àrea de 95 km2 que abraça, pràcticament, tota la ciutat i àrees dels municipis propers a les rondes: Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. En queden exclosos la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Zona de baixes emissions a Barcelona

Cotxes que no podran circular a Barcelona: Quins són?

Els cotxes que no podran circular per Barcelona i en aquesta zona de baixes emissions són els que no tenen dret a cap etiqueta ambiental de la DGT. Concretament, afectarà els vehicles següents:

  • Turismes amb motor de gasolina matriculats abans del gener del 2000 i amb motor dièsel matriculats abans del gener del 2006.
  • Furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994.
  • Motos i ciclomotors matriculats abans del 2003, anteriors a Euro 2.

Quins dies no es podrà circular a Barcelona amb els cotxes contaminants?

La prohibició perquè els cotxes més contaminants puguin accedir a Barcelona és de dilluns a divendres, entre les 7 h del matí i les 20 h del vespre.

Multa per als infractors de la nova normativa de cotxes a Barcelona

Un sistema de càmeres situades a les entrades de les rondes permetrà detectar els infractors, que seran sancionats. La futura ordenança que regularà la zona de baixes emissions, que es preveu aprovar a la tardor, establirà un règim sancionador, que diferenciarà segons el tipus de vehicle i el tipus d’infracció -lleus, greus o molt greus-.

En aquest sentit, les sancions es mouran entre els 200 € i els 999 € sense episodi de contaminació, mentre que aniran dels 499 € fins als 1.803 € quan hi hagi episodi de contaminació.

 

Cartell Zona Baixes Emissions

Hi haurà excepcions per circular per Barcelona?

Hi haurà determinats vehicles que tindran una autorització especial per circular dins la zona de baixes emissions, malgrat ser contaminants. Són, per exemple, ambulàncies, vehicles de persones amb mobilitat reduïda o d’altres serveis d’emergències.

El govern municipal també donarà 10 autoritzacions cada any als cotxes contaminants per quan necessitin circular per dins de la ZBE. Cada una d’aquestes autoritzacions tindran un cost de dos euros al dia, cinc en el cas dels cotxes estrangers. L’Àrea Metropolitana serà l’encarregada de gestionar-ne el registre.

A banda, els camions, furgonetes i autobusos de grans dimensions tindran una moratòria d’un any. És a dir, la Guàrdia Urbana no els començarà a multar fins a l’1 de gener del 2021. Amb aquesta mesura, el govern municipal vol donar més temps d’adaptació a les empreses de transport de passatgers i de mercaderies.

A quants vehicles afectarà la prohibició del 2020?

Es calcula que, d’entrada, afectarà uns 50.000 vehicles, que són els que es calcula que actualment entren i circulen per la ciutat i no disposen de l’etiqueta ambiental de la DGT. Suposen el 20 % del parc mòbil de Barcelona.

El govern municipal creu que la mesura situarà Barcelona al nivell de ciutats com París, Berlín o Londres pel que fa a la lluita contra la pol·lució.