grill
Grill domèstic. Foto: Hexasoft (Viquipèdia)

Sentir els grills o veure voleiar papallones al bell mig de Barcelona és una estampa cada cop més habitual gràcies, en bona mesura, a la política de naturalització gradual dels espais verds que va començar a implantar-se ara fa uns anys.

L’erradicació del glifosat l’any 2016, un herbicida químic no selectiu altament contaminant, i la nova política municipal que afavoreix el creixement espontani d’herbàcies als escocells i zones verdes de la ciutat, estan afavorint la biodiversitat urbana.

Els grills, presents a diversos carrers i jardins de Barcelona

El grill domèstic (“Acheta domesticus”) és un insecte de la família Gryllidae originari possiblement del sud-oest d’Àsia, però estès actualment arreu del planeta.

Les potes dels grills estan adaptades per saltar. Salten menys que els saltamartins, però per contra poden córrer més pel terra. Viuen en petits caus excavats al terra. Només els mascles canten (xerriquen) per atreure les femelles. El so el produeixen fregant les ales externes (èlitres) entre si.

El so dels grills és cada cop més habitual a l’interior de la ciutat de Barcelona, un fet que cal considerar positiu i com un bon indicador de ciutat biodiversa. Malgrat això, i malauradament, la falta de costum o de coneixement fa que encara sobti, o sigui motiu de queixes o crítiques, per  part d’alguns ciutadans.

Com calculem la temperatura?

El fet és les nits d’estiu no serien el mateix sense el cant dels grills. Potser a la ciutat l’estampa no és tan idíl·lica com al camp, però en qualsevol cas, si la calor de les nits barcelonines no ens deixa dormir, sempre podem optar per comptar els xerrics dels grills. Hi ha una clara correlació entre la freqüència de xerrics i la temperatura ambiental.

Tal com passa en el cas dels rèptils, que s’activen quan puja la temperatura, els grills també acceleren o bé redueixen el metabolisme en funció de la temperatura. Si la temperatura és fresca, el seu cant és lent i més espaiat. Si fa més calor, en canvi, el ritme s’accelera i es fa més intens.

Per tal de calcular-la convé fer una petita operació matemàtica: cal comptar el nombre de xerrics que emet el grill en un minut, dividir-ho entre cinc i aleshores restar-ne nou.

Fent aquest simple càlcul podem obtenir el valor aproximat de la temperatura ambiental.

Actualment, fins i tot, podem disposar d’aplicacions de telèfon que ens permeten obtenir directament la temperatura a partir del cant dels grills, còmodament, i sense haver de realitzar cap operació matemàtica.

Els grills no són els únics animals que ens poden ajudar a pronosticar el temps. També gats o orenetes, entre d’altres, ens poden aportar informació en funció del seu comportament.