La plaça de la Sagrada Família i el llac de la plaça de Gaudí es convertiran en refugis de biodiversitat. És una de les mesures que impulsa l’Ajuntament dins del pla de naturalització dels espais verds. A les zones de vegetació més densa de la plaça de la Sagrada Família el consistori hi ha detectat una diversitat d’aus que hi fan el niu i vol preservar aquesta situació. Per aquest motiu, entre el març i el juliol l’Institut Municipal de Parcs i Jardins no hi farà cap intervenció, per deixar evolucionar les masses arbustives que donen protecció als ocells. L’Ajuntament assegura que “les mesures volen afavorir els processos ecològics i l’entrada espontània de flora i fauna, sense perdre la qualitat estètica”.

Ocells de sotabosc adaptats a la trama urbana

Al llac de la plaça de Gaudí es protegeix tot el perímetre. Octavi Borruel, biòleg de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, assegura que a banda de tórtores i pardals s’hi poden observar altres espècies, com merles o pit-roigs, que són característics del sotabosc. Aquest any també s’hi han vist dues parelles d’ànec de coll verd i, tot i que han marxat, l’entorn es preservarà.

Borruel destaca que el fet que els ocells vinguin a criar tan a prop del temple de la Sagrada Família, amb tanta afluència de gent i contaminació acústica, posa en relleu la capacitat que té “la biodiversitat urbana per adaptar-se a aquestes condicions”. 

Els espais de biodiversitat arribaran a les 383 hectàrees a tot Barcelona

Aquesta protecció s’emmarca en el projecte de naturalització d’alguns espais verds de la ciutat, on nidifiquen unes 83 espècies d’ocells, a banda de les que venen de pas o hivernals. L’objectiu del consistori és augmentar fins a 383 hectàrees els espais de biodiversitat a la ciutat.

La resta de refugis són el Parc de Joan Miró, els Jardins de Valent Petit, la Fàbrica de Ca l’Alier, la plaça de les Glòries Catalanes, els Jardins del Doctor Pla i Armengol, els llacs del Parc de la Ciutadella i el llac del Parc de Diagonal Mar. N’hi ha de dues tipologies: els creats per afavorir la diversitat de flora i fauna, així com la connectivitat dels espais verds, i els que simplement es protegeixen perquè la biodiversitat es mantingui i augmenti.

Verd connectat en xarxa

Els arquitectes Miguel Mayorga i Maria Pia Fontana han elaborat amb l’enginyer Jorge Rodríguez una plataforma interactiva anomenada Xarxa de Refugi Climàtic per a Barcelona. Valoren positivament la idea dels refugis de biodiversitat, però destaquen la necessitat de connectar-los amb la resta d’elements de la ciutat.

Maria Pia Fontana explica que encara que hi hagi espais més potents com a refugi i amb més fauna, tot el verd de la ciutat acaba sent una xarxa hiperconnectada. Miguel Mayorga també destaca que la crisi sanitària del coronavirus ha permès veure el valor que té la naturalesa, amb el desplaçament de les espècies de flora i fauna cap a la ciutat.