Barcelona és una ciutat lliure de glifosat. La mesura de govern aprovada el 17 de febrer del 2016 establia que a partir del gener del 2017 no s’aplicaria cap herbicida químic i així s’ha complert. Les accions ja estan en marxa i per implantar-les s’han tingut en compte la tipologia de carrer i la vegetació a tractar.

“Això no són males herbes”

Allà on es consideri adequat, les herbes espontànies es deixaran créixer als escocells dels arbres. L’Ajuntament vol fer entendre a la ciutadania que aquestes no són males herbes com s’ha considerat tradicionalment.

Ara bé, el manteniment d’aquests espais haurà de ser més acurat per evitar la sensació de deixadesa o brutícia. “El primer repte serà per als serveis municipals perquè haurem de gestionar diferent els arbres i els parcs”, ha assegurat Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia. El consistori està estudiant en quins espais es poden deixar créixer les herbes i en quins es retiraran de forma manual o amb mètodes alternatius com el vapor d’aigua.

Quan sí que es vulgui evitar l’aparició d’herbes es col·locarà escorça de pi triturada als escocells. Aquesta actuació ja va començar a implantar-se el juliol del 2016. Una altra mesura és la plantació d’espècies herbàcies als escocells. A les urbanitzacions noves de carrers que incloguin arbrat es plantaran vivaces i gramínies. En aquesta acció també s’han previst col·laboracions amb la ciutadania. Veïns i escoles podran participar en la plantació als escocells, la protecció i el manteniment.