El solar de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, al Raval, s’omple a l’estiu d’estudiants dels cursos superiors del Grau d’Arqueologia que participen en les excavacions. Els treballs en aquest solar, que va acollir l’antiga fàbrica Tarrés, l’obrador de ceràmica més important de la ciutat durant el segle XIX, permeten obtenir més dades de la Barcelona dels inicis de la industrialització. La campanya d’aquest estiu ha estat la més prolífica de totes les que s’hi han fet. Han sortit a la llum estructures del taller ocultes fins ara i, sobretot, múltiples peces de ceràmica elaborades a la fàbrica, i que van ser descartades per defectuoses.

Testos amb escenes infantils o un cartell funerari

Entre els materials que s’han trobat que s’havien produït en el taller d’aquesta fàbrica destaquen un conjunt de testos amb escenes infantils, rajoles amb motius decoratius, gerros i testos amb elements vegetals, sifons de canonades i, fins i tot, un cartell funerari. Aquestes peces havien de tenir un ús domèstic o bé decoratiu a les façanes de Barcelona, però van ser descartades perquè es van considerar defectuoses. Ara han aparegut durant les excavacions perquè es van utilitzar per anivellar el terra de la mateixa fàbrica, concretament han aparegut en un dipòsit on es van apilar per poder anivellar el terreny i construir-hi una nau.

Entre el gruix de peces de ceràmica també s’hi ha trobat material del taller francès de Colle, fet que demostra la relació entre ambdós.

El patrimoni industrial de la ciutat, al descobert

El jaciment de la UB al Raval, entre els carrers de les Ramelleres i de Montalegre, és l’únic que conserva restes d’una terrisseria de la ciutat on es produïa la ceràmica a la Barcelona del segle XIX, prèvia al Pla Cerdà. Per això aquestes excavacions són molt rellevants per descobrir el patrimoni industrial i com funcionava una casa fàbrica com la d’Antoni Tarrés. Durant aquella època la ciutat va viure una transformació del paisatge urbà gràcies a l’ús de la ceràmica en la construcció i decoració de les façanes.

El solar de l’antiga fàbrica Tarrés es caracteritza per conservar gairebé tots els espais productius del taller, la qual cosa permet reconstruir el procés de fabricació dels productes. En les excavacions d’aquest estiu s’ha treballat en l’àmbit del molí, -que, segons els experts, servia per triturar els elements bàsics per a esmalts i vidrats-, i s’hi han trobat estructures com dipòsits i pilets.

Actualment, encara es poden veure més de seixanta treballs de l’antic obrador del terrissaire Antoni Tarrés en diferents edificis de Barcelona.

Tasca divulgativa i acadèmica

El jaciment del Raval de la UB permet que els alumnes d’arqueologia puguin fer pràctiques al mateix lloc on estudien gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, que és el propietari del solar. A banda, des del 2012 el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament també hi col·labora fent tasques d’assessorament perquè les condicions de les intervencions siguin idònies per obtenir-ne el màxim rendiment científic.

A banda, també hi ha un projecte de divulgació que permet a estudiants de secundària i batxillerat fer una estada a l’excavació arqueològica, al mateix temps que es fan visites al públic en general.