Els setges contra Barcelona a les guerres dels segles XVII i XVIII es dirigien des d’un mas del Guinardó.

El mas Guinardó, situat a la plaça de Salvador Riera, és una masia històrica i molt emblemàtica del barri. Des d’aquí es van dirigir els setges que va patir Barcelona els segles XVII i XVIII, especialment el setge del 1714, comandat pel duc de Berwick.

Feu de les tropes borbòniques

El juliol del 1714, Berwick, al servei de les tropes borbòniques, va triar el mas Guinardó per dirigir les operacions militars sobre Barcelona. Ho va fer per la seva situació privilegiada i per les vistes que li oferia sobre la ciutat emmurallada i els camps i camins dels voltants. Més encara, si es té en compte que el setge es va produir per la banda de les muralles que donen al mas.

Uns anys abans, durant la Guerra dels Segadors, 1640-1652, Joan Josep d’Àustria també va dirigir el setge sobre la ciutat des del mas Guinardó. Rafel Casamitjana, conseller en cap de la ciutat, li va presentar la rendició de la ciutat en aquest lloc.

Perot Rocaguinarda

Hi ha una llegenda que associa l’origen del nom del mas al bandoler Perot Rocaguinarda. Però no sembla certa si es té en compte que el nom consta des de temps anteriors. El més probable és que el mas prengui el nom d’un torrent proper anomenat torrent de la Guineu, que marcava el límit entre els barris de Sant Martí i Sant Andreu. D’aquí en derivaria Guinarda i, per tractar-se d’un mas petit, Guinardó.

El casal

El lloc on avui hi ha el bar del Casal d’Entitats Mas Guinardó és l’espai més antic del mas. Aquest espai va ser entre els segles XIV i XVI un colomar amb una torre, possiblement una torre de defensa. Posteriorment, a finals del segle XVI i el XVII, el mas va passar a mans de la família Sentmenat. Un cop finalitzada la guerra del 1714, l’edifici devia quedar força malmès i diferents pagesos en van cultivar les terres. El 1733, la família Cabané s’hi va instal·lar i s’hi va estar fins a finals del segle XIX.

El canvi més important per l’edifici es va produir a principis del segle XX, quan el senyor Salvador Riera, que també va urbanitzar les terres del voltant del mas, hi va muntar un hotel. L’establiment no va tenir cap èxit, i a partir del 1907 es va convertir en la seu de l’entitat pionera del barri, l’Associació de Propietaris del Guinardó i Encontorns.