El Mercat de Sant Antoni prohibeix des d’aquest divendres l’accés a grups de visitants de més de 15 persones. La mesura no s’aplicarà cada dia de la setmana: només els divendres i els dissabtes entre abril i octubre, quan es registra més afluència de turistes al mercat. L’objectiu és garantir que no s’hi acumuli gent. La regulació s’ha fet a través d’un decret d’alcaldia. El decret especifica que els serveis de vigilància hi impediran l’entrada a grups organitzats de visitants. Si els agents detecten que hi ha grups de persones nombrosos dins del recinte, hauran d’informar-los de la prohibició i acompanyar-los fins a l’exterior.

Segons els informes sol·licitats per l’Ajuntament, aquesta prohibició ha tingut en compte l’amplada dels passadissos. D’acord amb les conclusions d’aquests documents, una concentració de 15 persones ja pot suposar un obstacle per al trànsit de persones i, per tant, una alteració del model de mercat que hi ha actualment. La restricció té un caràcter preventiu: s’han seguit les mesures ja impulsades en mercats com el de la Boqueria o el de Santa Caterina. Per ara, els paradistes del mercat no han detectat grans episodis d’aglomeracions i, de fet, alguns s’han mostrat crítics amb aquesta nova regulació.

Mercat de Sant Antoni

Durant el primer mes de funcionament, el nou mercat de Sant Antoni va atraure un milió de visitants. De fet, els càlculs de l’Ajuntament deien que unes 20.000 persones recorren diàriament l’equipament; una xifra que es dispara els dissabtes, amb uns 35.000 visitants diaris. La restricció de l’accés als grups de visitants arriba gairebé un any després de la inauguració del mercat i dona resposta a la petició que ja va fer el Mercat de Sant Antoni a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Expulsar visitants que alterin el funcionament del mercat

El decret d’alcaldia també preveu expulsar del recinte les persones que pertorbin el funcionament normal de l’equipament amb un comportament inadequat, ja sigui en grup o de forma individual. Aquesta disposició s’aplica des d’aquest divendres tant al Mercat de Sant Antoni com al Mercat de la Boqueria. Els serveis de vigilància podran “acompanyar a l’exterior” els visitants en els casos següents:

  • Si produeixin aglomeracions que obstrueixen els passadissos del mercat.
  • Si toquen o manipulen aliments i productes exposats per fer-ne fotografies.
  • Si mengen o beuen fora dels espais destinats a aquests usos.
  • Si fan sorolls o crits que pertorben el normal funcionament del mercat.