La Generalitat ha aprovat aquest dimarts el decret llei que permet la limitació dels preus dels lloguers en barris o ciutats on es pugui acreditar la manca d’habitatge assequible. El decret obliga que s’hagi de declarar prèviament el barri o la ciutat com a zona de mercat d’habitatge tens. El cost del lloguer en aquestes zones no podrà superar en un 10 % l’índex de referència de preus de lloguer marcat per la Generalitat. S’establiran algunes excepcions. En el cas dels pisos de nova construcció o totalment rehabilitats es podrà aplicar una moratòria de tres anys en l’aplicació del límit i es podrà oferir el pis a un preu un 20 % per sobre de l’índex en els primers cinc anys de sortida al mercat de l’immoble. També podran esquivar el límit els pisos que superin els 150 metres quadrats.

El cas de Barcelona

El decret llei aprovat permet al Ple de l’Ajuntament de Barcelona declarar una zona o tota la ciutat com a mercat d’habitatge tens. En aquest cas la ciutat està travessant una situació d’emergència d’habitatge i amb uns preus de lloguer que gairebé arriben als 1.000 euros al mes de mitjana. Segons dades de l’Ajuntament en els darrers cinc anys el preu del lloguer ha augmentat un 40 % a Barcelona. Tot plegat fa que la ciutat reuneixi tots els requisits que marca el decret per acollir-se a la limitació dels preus de lloguer.

Els municipis, a iniciativa pròpia, també poden demanar al govern ser declarats com a mercat d’habitatge tens, presentant en aquest cas una memòria justificativa. Per aconseguir-ho, s’ha de constatar un augment “sostingut” del preu del lloguer i un cost per a les famílies “clarament superior a la mitjana de Catalunya”.

En quins casos afecta?

El nou decret del govern no afecta els habitatges que ja estaven llogats abans de l’entrada en vigor de la limitació dels preus, una decisió que s’ha pres per garantir la seguretat jurídica de llogaters i arrendataris. La mesura sí que s’aplicarà en les renovacions dels contractes de lloguer. En els casos de nous contractes de lloguer, signats amb el decret en vigor, si un propietari cobra per sobre del límit establert, el llogater podrà exigir el retorn de la diferència amb interessos. El llogater podrà exigir la compensació per via judicial però el Departament de Justícia impulsarà la mediació per resoldre possibles conflictes.