Ser aturat de llarga durada i tenir més de 45 anys és una combinació arriscada i cada cop és més habitual. De fet, les dades del registre de l’INEM indiquen que el perfil més vulnerable són les dones que ja han superat la barrera dels 45 anys, que no tenen estudis o, si els tenen, han cursat fins a primària, i que estan aturades des de fa més d’un any.

L’any 2010, el nombre d’aturats d’entre 45 i 65 anys era de 40.481 persones a la ciutat de Barcelona. A causa de la crisi econòmica, la xifra es va anar incrementant, fins a arribar a un pic de més de 53.000 persones, l’any 2014. Tot i que de mica en mica el nombre s’ha anat regularitzant, actualment, encara hi ha més de 37.000 persones sense feina en aquesta franja d’edat, fet que significa gairebé la meitat de nombre d’aturats totals de Barcelona.

El principal problema amb què es troben les persones desocupades de més de 45 anys, és que tenen poques possibilitats de tornar a treballar. Segons indica Marina Subirats, presidenta del Consell Econòmic i Social de Barcelona, “és important prendre una sèrie de mesures per acompanyar aquest col·lectiu, no només amb programes de reciclatge i formacions sinó també donant suport emocional“, indica. I és que tant el Consell Econòmic i Social, com diferents entitats han pogut copsar que, els aturats de llarga durada de més de 45 anys, poden “patir conseqüències negatives com depressions, angoixa i en els casos més extrems, suïcidis”, indica Subirats.

T’acompanyem, una ONG que ajuda els més vulnerables

Entitats com T’acompanyem intenten orientar les persones en situacions de vulnerabilitat per encarar el seu futur laboral. “Quan algú entra al nostre local per demanar que l’ajudem a trobar feina, el primer que els demanem és el currículum. L’estudiem, el modifiquem, fem una entrevista al candidat i un test per saber en quina situació emocional es troba”, explica l’Isidre, fundador de la ONG.

T’acompanyem fa un seguiment del candidat i l’animen a participar en activitats relacionades amb el món laboral. Quan consideren que estan preparats els posen en contacte amb empreses, per tant, fan també la funció d’intermediaris. Les empreses que contracten a través de la ONG tenen la garantia que la selecció s’ajustarà a les seves necessitats, “Totes estan molt contentes amb els personal que els enviem. Els fem omplir un qüestionari i les avaluacions sempre són molt positives, explica l’Isidre.

La solució, diuen, requereix una nova reforma laboral

Tant les entitats com el Consell Econòmic i Social de Barcelona coincideixen a l’hora d’apuntar el responsable d’aquesta situació: una reforma laboral, segons diuen, poc encertada que dona prioritat als contractes temporals de molt curta durada i, en conseqüència, a la inestabilitat laboral.