Durant segles els terrenys del peu de Montjuïc eren una zona fosca i sòrdida que es coneixia amb el malnom de Terra negra.