La figura del rellotger municipal es va crear fa segles per posar en hora i tenir cura dels rellotges que marquen la vida de la ciutat.

Bartomeu Rocabert, el rellotger municipal, va cada dimecres a l’Ajuntament de Barcelona a fer el manteniment i revisió dels diferents rellotges de consistori, tant el de la façana, com els dels diferents despatxos del palau.

Els rellotges de l’Ajuntament

El rellotge de la façana es controla des d’una sala de l’edifici que s’obre a la plaça. Pel darrera, s’accedeix a una placa metàl·lica que tapa la maquinària, que des de fa poc és electrònica. Abans anava amb una maquinària elèctrica però es produïen variacions, avenços i retards que no permetien gaire precisió. En aquest espai, hi ha la nova central electrònica, sincronitzada via ràdio, des d’on se supervisa que estigui en funcionament i en hora. Al costat hi ha la central de control antiga, que ara és només decorativa.

Al despatx oficial de l’alcaldessa hi ha un rellotge mecànic de sobretaula del 1900 que s’ha de revisar i donar-li corda cada setmana. El so del rellotge està desconnectat per evitar que interrompi alguna reunió. Es tracta d’una peça de museu.

Al saló de plens hi ha un rellotge sobre la porta d’entrada. Dóna l’hora als assistents als actes. Aquest rellotge també és electrònic i està sincronitzat via ràdio. Marca, com tots, l’hora oficial, i serveix per marcar els horaris dels plens amb exactitud.

Al despatx oficial hi ha un altre rellotge de sobretaula de principis del segle passat. És mecànic, de corda setmanal.

A banda dels de l’Ajuntament, hi ha molts altres rellotges municipals, com el de la catedral, el de Santa Maria del Mar, els dels districtes, com Sants-Montjuïc, el de la plaça de la Vila de Gràcia o Sant Martí. També n’hi ha a diferents mercats, que es revisen un cop al mes.

El rellotge de la Catedral, el més antic

Barcelona té rellotge públic des de 1410, quan l’Ajuntament va instal·lar el rellotge del campanar de la catedral. Els tocs de rellotge tenien el propòsit d’organitzar la vida social: les hores de mercat, l’obertura i el tancament de les portes de la muralla.

La feina de rellotger municipal devia començar quan es va muntar el rellotge de la catedral, el primer rellotge municipal de Barcelona. L’Ajuntament s’encarregava del manteniment i del seu funcionament.

L’empresa de Bartomeu Rocabert, l’actual rellotger municipal, se’n fa càrrec d’aquest servei des de fa uns vint-i-cinc anys.