El barri d’Horta acull la rèplica del pavelló de la República del 37, on es va exhibir per primera vegada el ‘Guernica’, de Picasso. L’Exposició Universal de París es va celebrar del 25 de maig al 25 de novembre de 1937 i el ‘Guernica’ s’hi va instal·lar el 12 de juliol. Joan Miró va ser un altre dels artistes que van estrenar obra a l’Exposició Universal de París.
L’arxiu del pavelló conté més de 150.000 llibres i diversos fons personals referents al socialisme català, l’anarquisme i el republicanisme.