Les restes vandalitzades d’un pont de pedra amb arcades, un aqüeducte per on ja no passa aigua, fonts i basses abandonades i els vestigis del Castell de l’Oreneta, que es va cremar durant la Guerra Civil. Aquests són alguns dels elements que els veïns de Sarrià volen recuperar al Parc del Castell de l’Oreneta, especialment ara que l’Ajuntament hi iniciarà unes obres amb un pressupost de gairebé dos milions d’euros per millorar el drenatge d’aquest espai verd. Els vestigis arquitectònics pertanyen a dues finques burgeses de principis del segle XX: la finca del Castell de l’Oreneta i la de Can Bonavista.

Vestigis del Castell de l’Oreneta, que es va cremar durant la Guerra Civil

Les obres començaran al juliol

Les obres de l’Ajuntament s’iniciaran a principis de juliol i tenen com a objectiu millorar el drenatge del parc per evitar l’erosió del terreny i el desgast dels camins provocat per l’aigua de la pluja. Per fer-ho es col·locaran nous sistemes urbans de drenatge sostenible, també anomenats SUDS, que permeten una major infiltració de l’aigua al sòl i frenen l’aigua expulsada i disminueixen l’erosió.

L’actuació també preveu canviar el paviment dels camins per sauló estabilitzat i reforçar els murs per evitar l’erosió de talussos i protegir els camins de petits despreniments. Les obres tindran una durada de nou mesos i un pressupost d’1,9 milions d’euros.

Veïns en contra del projecte

Un grup de veïns s’han ajuntat sota el nom Amigues i Amics del Parc Forestal del Castell de l’Oreneta de Collserola, per demanar que se suspengui la tramitació de les obres que estan a punt de començar i que es valori dur a terme un projecte més global. Demanen que es tingui en compte el patrimoni arquitectònic i hidràulic del parc per recuperar-lo a mesura que hi hagi pressupost per fer-ho.

A més, també reivindiquen que es tingui en compte que es tracta d’un parc forestal i no d’un parc urbà i que, per tant, no s’ha d’intervenir en la forma dels arbres i els arbustos. A més, creuen que la quantitat de gabions per reforçar els murs és excessiva i que no s’haurien de pavimentar els camins amb sauló estabilitzat fins que no s’hagi fet un inventari dels vestigis a conservar.

De moment, l’Ajuntament s’ha reunit amb els veïns i ha acceptat portar a terme una de les peticions veïnals, que és renaturalitzar la bassa amb amfibis i plantes aquàtiques. D’altra banda, està estudiant incorporar altres propostes dels veïns al projecte. Els veïns, per la seva banda, continuen reivindicant que se suspenguin les obres i per això es concentraran a l’era del Parc del Castell de l’Oreneta aquest divendres a la tarda juntament amb altres plataformes que defensen el patrimoni.