Barcelona va tenir un botxí tan entregat a la seva feina que va perfeccionar la seva eina de treball, el garrot vil, i en va fer una versió catalana. Es deia Nicomedes Méndez, botxí titular de l’Audiència de Barcelona.