Al llarg dels anys, les dones han estat invisibilitzades per la història de manera constant i sistemàtica. La seva participació en la construcció de la societat ha estat ignorada i reduïda a determinats estereotips. Malgrat que aquesta situació està canviant, el camí a recórrer en la construcció d’una història sense absències encara és molt llarg.

Va passar aquí‘ ha recuperat les històries, la vida i l’obra d’algunes de les dones de Barcelona que han tingut un compromís actiu en el procés de formació i transformació de la nostra societat, o que simplement hi han deixat la seva petjada.