El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha demanat que es garanteixi la seguretat, la igualtat d’oportunitats i el benestar de l’alumnat durant les proves d’accés a la universitat (PAU) en la pandèmia del coronavirus. Ribó ha avançat que vetllarà perquè l’adaptació de les proves d’enguany garanteixin l’accés a la universitat per mèrits, i no pas per les circumstàncies acadèmiques que hagi seguit cada centre educatiu el darrer trimestre del curs. A més, ha reclamat garantir el descans entre proves i la possibilitat que els estudiants es puguin moure lliurement entre els exàmens.

Evitar la discriminació per raons socioeconòmiques

El síndic també ha avançat que farà un seguiment de l’afectació que pot tenir l’increment d’alumnat que ha superat batxillerat, un 11 % aquest curs, per comprovar si hi ha un augment o descens de les notes d’accés a la universitat. Ha demanat assegurar que el disseny de les proves, amb més optativitat, garanteix que no hi ha discriminació per raons socioeconòmiques i preval el principi de mèrit i capacitat.

El motiu és que l’ensenyament en línia del tram final d’aquest curs no permetia garantir que tots els centres educatius haguessin pogut oferir totes les matèries que s’examinen a les proves d’accés a la universitat. Per això, es va acordar fer enunciats dels exàmens més optatius, per tal que els estudiants poguessin assumir el conjunt de la prova amb independència de les circumstàncies que s’haguessin pogut produir en el darrer trimestre del curs escolar. De fet, les queixes al síndic per temes relacionats amb educació durant la pandèmia han estat entre les més destacades.

Reclama descans de mitja hora entre exàmens

Pel que fa a les mesures de seguretat i higiene, el síndic ha rebut queixes per la distribució de les proves i els horaris, així com per les conseqüències de “no garantir el descans i la tranquil·litat dels estudiants, el fet de no permetre sortir del centre entre prova i prova ni caminar lliurement pel centre“.
Per això, ha demanat que es respecti el repòs mínim de mitja hora entre exàmens i que, en la mesura del possible, els estudiants puguin moure’s, refrescar-se, alimentar-se i beure aigua. Ha demanat també ventilar els espais i assegurar-ne una temperatura adequada, especialment en les aules habilitades que inicialment no estaven previstes i que no disposen d’aire condicionat.