El barri de les Roquetes presumeix de ser una pinya contra les adversitats i, en aquests dies, això significa ajudar les famílies vulnerables, que encara no reben ajuts de Serveis Socials o bancs d’aliments. Per això han creat un punt de recollida d’aliments i productes d’higiene al local de l’Associació de Veïns de Roquetes i el casal de joves. En un inici van atendre una desena de famílies, però compten amb què el nombre augmentarà.

Una solució a les famílies que esperen ajudes

Els voluntaris de la xarxa de suport del barri van engegar la iniciativa quan van detectar la quantitat de famílies que s’havien quedat sense ingressos i que encara no podien accedir a les ajudes perquè estaven pendents dels tràmits amb Serveis Socials. “A la cua per recollir aliments del banc de les carmelites, al barri, cada cop hi havia més gent que s’hi posava i que encara no té el paper de Serveis Socials. Vam veure que calia donar-los una solució mentre ho tramitaven”, explica Lea María Touzé, de la xarxa de suport. I ara al local de l’Associació de Veïns de Roquetes i el Casal de Joves hi ha una filera de caixes que classifiquen les aportacions.

Guardioles per incrementar la recollida

A banda de les donacions per part de veïns i veïnes, l’Associació de Veïns de Roquetes aporta el seu pressupost per complementar les cistelles solidàries amb els productes que hi manquin. Per sort, tenen descomptes a alguns comerços del barri, com el Mercat de Montserrat. El problema, però, és que el pressupost té un límit. “No és gaire sostenible d’aquesta manera i llavors estem pensant a posar unes guardioles a les farmàcies, als comerços o als equipaments culturals, la gent que pot pagar per fer un taller o per venir a veure un espectacle, a veure si amb aquest altre públic es pot col·laborar“, afirma Lea Maria.