Examen Guàrdia Urbana 2019 respostes

Més de 50.000 persones han participat en l’examen de cultura general de la Guàrdia Urbana, que ha preparat beteve.cat. Això equival a dues persones per minut. Recordem que en les oposicions reals, només el 12 % dels aspirants van ser capaços de passar la prova, que consistia en 50 preguntes tipus test (amb penalització de 0,25 punts per resposta errada).

El 86,8 % encerten la meitat de respostes

La immensa majoria dels participants  (gairebé un 87 %) que han fet el test en les darreres 48 hores, encerten la meitat de les preguntes (és a dir, responen correctament 25 de les qüestions). Això, però, no els permetria aprovar, ja que com a mínim n’haurien d’encertar 30. Això s’explica perquè per cada errada es resten punts i el test no permet deixar respostes en blanc.

Tot i això, el 60,8 % dels participants encerten 30 preguntes i això els permetria passar l’examen. Una altra de les dades curioses és que 17 dels participants només han respost correctament 10 o menys qüestions.

La majoria que el comença, l’acaba

De les dades recollides també se’n desprèn que gairebé 75.000 persones han començat el test, i més del 66% l’han acabat. La pregunta que menys encerten els participants és el nom del guanyador del World Press Photo 2018, que recordem va ser Ronaldo Schemidt (només l’encerten un 27,44 % dels participants). En canvi, la majoria de persones saben que Greta Thunberg és la noia sueca de 16 anys que vol aturar el canvi climàtic (la responen correctament més d’un 99 % de persones).