Fa un any que es va posar en marxa el Centre LGTBI municipal, situat a Sant Antoni, i des de llavors ha atès 309 persones. Es tracta de persones que han passat pel servei d’acollida, un espai d’atenció inicial des d’on la treballadora social fa un acompanyament de les persones, grups i famílies usuàries per identificar-ne les necessitats i oferir-los assessorament. D’aquestes persones, més de 300, pràcticament la meitat, un 44 %, han rebut assistència especialitzada, ja sigui jurídica o psicològica, quan s’han trobat, per exemple, davant de casos de discriminació laboral o de patiment de diferents violències. La resta han estat derivades a Serveis Socials o a Barcelona Activa, per exemple, amb què l’entitat treballa coordinadament. L’assistència total al Centre LGTBI ha estat de 20.565 persones i l’equipament ha acollit fins a 500 activitats des que va obrir, el 19 de gener del 2019.

Alta demanda del servei per part de persones joves

El grup més nombrós és el de les edats compreses entre els 31 i els 40 anys (25 %), seguit de les persones entre els 26 i els 30 anys i el grup dels 40 als 50 anys (20 %). S’hi aprecia un poc ús per part de persones grans (3 %) i menors d’edat (2 %).

El centre ha atès en la mateixa proporció tant homes (49 %) com dones (49 %). El 42 % dels atesos han estat homes CIS —persones de sexe masculí que s’identifiquen com a homes—, dones CIS (30 %) i dones transsexuals (30 %).

La majoria de demandes que fan les persones que s’acosten al centre estan relacionades amb els tràmits d’estrangeria, asil i protecció internacional, assessorament laboral, prestacions socials, conflictes intrafamiliars i orientació en el trànsit. En l’acompanyament sobre agressions o discriminacions s’han atès 28 casos.

Programa nou d’acompanyament per a persones trans

Des del mes de juny del 2019 s’ha posat en marxa un servei d’atenció psicològica especialitzada per a persones transsexuals que a partir del primer trimestre del 2020 s’amplia amb un programa nou d’itineraris personalitzats d’atenció.

El servei vol establir uns itineraris personalitzats i flexibles d’atenció que empoderin les persones trans per desenvolupar el seu projecte de vida. El centre s’ha convertit en el primer servei municipal de referència en l’acompanyament no medicalitzat de les persones trans.

L’itinerari que haurà de seguir cada persona començarà al Servei d’Informació del centre, des d’on s’identificaran les necessitats de cadascú i es derivarà cap als recursos que ofereix el centre o bé a altres espais, entitats o serveis públics. S’oferirà un espai de trobada entre iguals per compartir experiències i crear vincles personals, i també tallers d’autoestima corporal.