Atacar el dolor muscular que pateixen els infermers des de tots els fronts. Aquesta és la iniciativa pionera que l‘Hospital del Mar ha engegat des del 2017 per mirar de millorar la salut dels seus professionals. I els resultats són força esperançadors: en un hospital que té saturació de pacients, el 63 % dels infermers i infermeres que han participat en el projecte indiquen una reducció del dolor muscular i d’esquena. En total hi han participat 257 infermers i la iniciativa ja s’està aplicant als hospitals de Girona i Mataró i ja hi estan interessats diferents centres dels Paisos Baixos o Escòcia.

Participació dels infermers

El dolor osteomuscular afecta el 83 % dels treballadors sanitaris i és una de les causes principals de les baixes laborals. Per mirar de reduir la incidència d’aquestes patologies l’Hospital del Mar aborda el problema des de múltiples vessants.

El primer pas consisteix a detectar les necessitats dels infermers i infermeres en el seu lloc de treball. Gràcies a la seva participació, per exemple, en algunes habitacions de dimensions reduïdes s’han canviat les cadires per a les visites per cadires plegables que ajuden els professionals a disposar de més espai.

Els cuidadors que es troben de baixa o amb forts dolors musculars reben suport psicològic motivacional telefònic i es proposa també una teràpia breu per trencar amb determinats estereotips sobre com afrontar la malaltia.

“In corpore sano”

El darrer pas d’aquesta iniciativa està orientat a donar les eines necessàries als professionals sanitaris amb l’accés a activitats saludables. S’ofereixen cursos de 12 setmanes de marxa nòrdica, una disciplina amb beneficis demostrats, especialment per a qui pateix dolors osteomusculars. També es dona accés a una plataforma en línia d’alimentació saludable o un curs de “mindfulness” que ha de servir als treballadors sanitaris per afrontar l’estrès.