Els Mossos d’Esquadra, a través dels Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), protegeixen 100 dones i els seus fills que tenen un risc entre mitjà i molt alt que el seu agressor pugui acabar amb la seva vida. D’aquestes, 11 tenen un risc molt alt, de manera que tenen vigilància i acompanyaments policials permanents o, fins i tot, protecció les 24 hores, depenent del cas. 13 tenen risc alt i 76 risc mitjà.

Són dades dels Mossos que s’han fet públiques coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les dones. Segons les xifres recollides, en els deu primers mesos de l’any la policia catalana ha gestionat 1.024 proteccions a dones i ara mateix en tenen en vigor 100.

Pel que fa a les sol·licituds d’ordres de protecció, els Mossos han rebut aquest 2019 7.870 peticions, un 1,4% més que l’any passat.

Els Grups d’Atenció a la Víctima fan seguiment a 10.983 dones víctimes de violència masclista, de les quals 7.980 tenen una mesura judicial de protecció en vigor com ara una ordre d’allunyament. Aquestes xifres representen un 8% més de seguiments que l’any passat.

Advocat abans de posar la denúncia

El Col·legi d’Advocats de Barcelona reclama que les víctimes de violència masclista disposin d’un advocat d’ofici fins i tot abans de presentar la denúncia policial. També insisteixen que cal implementar el pacte d’estat sobre la violència de gènere.