Protocol contra el maltractament infantil

La majoria de les víctimes d’abusos sexuals en institucions religioses són infants amb experiències prèvies de maltractaments. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi sobre abusos sexuals dins l’Església catòlica realitzat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat del País Basc (UPV/EHU), que s’ha presentat en públic aquest dilluns a Sant Sebastià. La investigació també posa de manifest que, majoritàriament, els abusos van ser comesos per clergues que coneixien les experiències prèvies de maltractaments de les víctimes i, per tant, la seva vulnerabilitat, en la qual veien una garantia de la seva impunitat per la inexistència d’un context protector.

L’estudi, realitzat per Josep M. Tamarit (UOC), Noemí Pereda (UB) i Gema Varona (UPV/EHU), també conclou que les iniciatives per denunciar els abusos sexuals a les institucions religioses a Espanya han estat molt escasses. En aquest sentit, afirma que la resposta institucional, moltes vegades, ha tendit a amagar, silenciar, confondre i, fins i tot, culpabilitzar les víctimes. Pel que fa a la reacció de l’Església catòlica, Tamarit assegura que “l’actitud que ha predominat ha estat la de caràcter defensiu, basada en la negació o la minimització del problema”. I que, quan ha estat impossible, “la resposta oficial ha tendit a presentar-los com a fets aïllats o a atribuir-los a trets psicopatològics dels abusadors, obviant la possible influència de causes de tipus ambiental o estructural”.

Més de la meitat dels casos, amb penetració

Respecte a la gravetat dels abusos sexuals, els investigadors conclouen que, en més de la meitat dels casos, hi va haver penetració i que, en la majoria, van ser repetits i amb contacte físic. El text també analitza les conseqüències psicològiques, amb una majoria de víctimes amb problemes crònics d’ansietat i depressió, dificultats sexuals, d’alimentació i son. I el trauma espiritual, relatiu a l’impacte extrem que els abusos sexuals han causat en la seva fe i la seva creença en l’Església catòlica.

El treball, realitzat entre el 2018 i el 2021, engloba el conjunt d’investigacions sobre aquest tipus d’abusos que s’han fet a l’estat, amb l’objectiu de comparar els resultats amb els obtinguts en altres països i discutir l’impacte que poden tenir per a la reparació, la intervenció i la prevenció d’aquest tipus de victimització. El projecte, els resultats del qual es troben en fase de publicació per part de l’editorial Aranzadi, ofereix models concrets de bones pràctiques per desenvolupar respostes de solidaritat envers les víctimes.