Després de la presentació de la prova pilot impulsada per l’Ajuntament de Barcelona per acompanyar infants amb discapacitat als parcs de la ciutat, la impulsora del projecte per construir el primer parc inclusiu 100 % a la ciutat, Ana Mourelo, considera que “s’està començant la casa per la teulada”. Creu que seria millor transformar els parcs de la ciutat perquè fossin realment inclusius (i aplicar-ho també als de nova creació) i que els pogués fer servir qualsevol infant. Un cop fet això, és quan considera que seria oportuna la figura d’un monitor per a les famílies que necessitin acompanyament al parc.

Mourelo assegura que no hi ha cap parc a la ciutat que sigui inclusiu; és a dir, que no tingui barreres arquitectòniques. Considera que tots els elements s’haurien d’adaptar a tothom i no només per a alguns nens amb determinades discapacitats. “Primer hem de començar per la base, que és fer tots els parcs inclusius i després que les persones que necessitin algú de suport que ho demanin”, diu. Afegeix que el nombre de famílies que necessitarien suport es reduiria si el parc fos inclusiu.

El primer parc 100 % inclusiu estarà llest el 2024

El disseny del primer parc 100 % inclusiu està gairebé enllestit després de denunciar que havien patit traves en el procés. Es farà als Jardins de Massana, al barri del Congrés i els Indians, i serà una realitat el 2024, ja que els propers mesos n’està prevista la licitació. Els parterres centrals de sorra dels Jardins de Massana seran de cautxú i acolliran els diferents elements.

Jardins de Massana, al Congrés i els Indians, on es farà el parc inclusiu

Entre les propostes que hi haurà, Mourelo explica que s’inclouen balancins accessibles, tobogans amb rodets que faciliten el lliscament de persones amb mobilitat reduïda, un sorral adaptat, elements sensorials i panells amb pictogrames. “Són elements que ja es troben al mercat però no s’han posat encara a la ciutat”, explica. Mourelo creu que hi hauria d’haver un parc inclusiu a cada barri.