(ACN) L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Ramon Martí i Bonet han triplicat en un any el nombre de persones que reben acompanyament professional i ajudes per tractar-se la vista. El conveni que manté el consistori amb la fundació ha permès fer 1.292 visites i lliurar 907 ulleres o lentilles entre els mesos de juliol del 2021 i el 2022, enfront les 415 visites i les 356 ulleres que es van fer l’any 2020. Una quarta part de les persones derivades aquest 2022 han rebut els tractaments de forma totalment gratuïta, una quarta part més n’han pagat una part i el 50 % restant han pogut fer front al pagament gràcies a la reducció de preus que fa la Fundació.

7.000 euros destinats a ulleres i lentilles

En aquests primers sis mesos de l’any, l’Ajuntament ha destinat uns 7.000 euros a sufragar ulleres i lentilles. La tarifació social permet a les persones derivades pels Centres de Serveis Socials pagar preus molt ajustats, com serien 20 euros per unes ulleres monofocals o 45 euros per unes ulleres progressives, tot i que en la mateixa derivació professional ja es valora la capacitat de pagament de manera individual.

El consistori explica l’augment de les visites i dels tractaments per l’aplicació de diversos canvis que han permès endreçar el circuit de derivacions i els copagaments en el darrer any. L’acord no estableix un topall en el nombre de derivacions, tot i que tenint en compte les xifres dels últims sis mesos el consistori calcula que anualment se’n faran unes 1.300 derivacions, prop de 1.600 visites i s’entregaran unes 1.000 ulleres i lentilles.

Del total de visites realitzades entre el juliol de l’any passat i enguany, el 55 % han estat dones i el 54% de persones amb edats entre els 35 i els 65 anys. Un 8 % tenia menys de 16 anys i el 20 % era major de 65 anys. La majoria dels tractaments entregats han estat ulleres monofocals —458—, tot i que també s’han lliurat ulleres d’alta graduació —203—, ulleres progressives —161— i en menor mesura lentilles rígides o toves.