Primer dia escoles a Barcelona.

El Ministeri d’Educació ha donat a conèixer aquest dimarts la nova guia de recomanacions per al curs escolar 2020-2021. La guia inclou una sèrie de mesures ajustades a la realitat de la pandèmia del coronavirus. Entre altres qüestions, el Govern espanyol recomana que les classes no tinguin més de 20 alumnes i estableix que la prioritat és limitar els contactes, establir mesures de prevenció personal, de neteja i ventilació dels centres educatius i la gestió dels casos positius que es detectin.

Entre 15 i 20 alumnes per classe

Educació aconsella que les classes tinguin un màxim d’entre 15 i 20 alumnes però autoritza les comunitats autònomes a flexibilitzar els grups estables d’educació infantil i primer i segon de primària. En la guia també es recomana esglaonar les entrades i sortides de les escoles, prioritzar les activitats a l’aire lliure i limitar els desplaçaments.
L’ús de mascaretes no serà obligatori a infantil. Tampoc no ho serà a primària però en aquest cas sí que serà obligatòria si l’alumne està fora del seu grup estable i no pot mantenir una distància d’un metre i mig. Pel que fa a la secundària, també s’haurà d’utilitzar quan sigui impossible respectar l’espai de seguretat. A partir dels sis anys s’haurà de dur al transport escolar i el professorat només l’haurà de fer servir si està fora del grup de convivència o si no pot mantenir el metre i mig.

Protocol per als casos positius

El ministeri també fixa un protocol en cas que es detecti un alumne que presenti símptomes de la covid-19. El centre haurà d’aïllar l’estudiant, se li col·locarà una mascareta quirúrgica i es contactarà amb la seva família. També s’aconsella trucar a un centre de salut i al servei de prevencions de riscos laborals de l’escola, i en cas de simptomatologia greu o dificultat respiratòria, trucar al 112. Salut serà qui posteriorment farà el seguiment del cas i dels seus contactes.

La Generalitat hi dona suport, però farà el seu pla

El Departament d’Educació ha donat suport al pla publicat pel Govern espanyol, però fa menys de dues setmanes, el conseller, Josep Bargalló, ja va anunciar que les competències en la matèria són exclusives de la Generalitat. Bargalló va assegurar que el govern català elaborarà el seu propi pla per al curs escolar 2020-2021.