El govern català i les entitats d’educació en el lleure han acordat aquest dimarts una relaxació dels protocols que regulen els casals d’estiu. Aquest dilluns van començar-hi les activitats, regides per les directrius que es van establir el 9 de maig, i davant l’evolució favorable de la pandèmia, han decidit “adequar-les al moment”.

Totes les parts han acordat rebaixar la distància de seguretat de dos metres a 1,5 i reduir l’espai mínim per persona a 2,5 metres quadrats. També es limita l’obligació d’utilitzar mascareta en situacions de tipus “excepcional” en què no es pugui mantenir la distància, com les cures, el suport emocional o en cas d’una emergència.

Activitats en grups de 30 infants

L’adaptació dels protocols permet que el grup de referència de 10 infants per monitor es pugui ampliar en alguns supòsits. A partir d’ara es podran fer activitats compartides amb fins a tres grups de 10 infants alhora, sempre que es facin en entorns aïllats com cases de colònies o campaments. Fora d’aquests indrets, es podran fer activitats conjuntes amb més d’un grup, sempre que es pugui mantenir la distància entre els grups.

També es permet que el monitor de reforç o corretorn, que s’encarrega d’un grup en els moments en què el monitor de referència no ho pot fer, pugui tenir contacte amb tres grups de referència de 10 alumnes cadascun. Això sí, sempre hauran de ser els mateixos tres grups i s’hauran de mantenir la traçabilitat i la compartimentació dins l’activitat.

A més a més, s’eximeixen els monitors de dur mascareta en tot moment, i només se l’hauran de posar en cas de no poder mantenir la distància de seguretat.

Formació en la prevenció i higiene

La normativa publicada per la Generalitat fa èmfasi en la necessitat que els casals facin pedagogia dels hàbits de prevenció i higiene necessaris per evitar contagis del coronavirus. Proposen fer-ho a través de recursos com el conte, el joc, la música o les manualitats. Fins a 10.000 monitors i monitores a tot Catalunya s’han format com a responsables de prevenció i higiene dels casals i s’han activat els mecanismes necessaris per garantir la cobertura legal dels organitzadors i els responsables de les activitats.