Davant del repunt de casos del coronavirus, el Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies han acordat que, a partir de dijous, els usuaris de les residències de gent gran de tot Catalunya no podran fer sortides breus a l’exterior —com ara els passejos—, sortides de curta durada —autònomes o acompanyades per familiars o cuidadors—, ni sortides de cap de setmana o inferiors a tres setmanes.

Només es podran autoritzar sortides de curta durada en casos excepcionals, a consideració de la direcció dels centres i d’acord amb les característiques i situació del resident.

En canvi, sí que es mantindran les visites a les residències, tot i que la Generalitat obre la porta perquè la direcció de cada centre pugui adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per l’autoritat sanitària, i prèvia informació als responsables sanitaris i les famílies.

Sortides de més de tres setmanes, amb aïllament posterior

També s’autoritzaran les sortides superiors a tres setmanes, tot i que a la tornada els usuaris s’hauran de sotmetre a les mateixes mesures que les de qualsevol usuari de nou ingrés, és a dir, una prova PCR del coronavirus i un aïllament de 10 dies de la resta d’usuaris. Les sortides amb els familiars també requeriran la signatura d’un document de declaració responsable per confirmar que han estat informats de les mesures de protecció que han de seguir amb la persona que surt de la residència.

La decisió forma part d’un conjunt de mesures addicionals del govern català per protegir les residències de gent gran i les persones amb pluridiscapacitat i pluripatologia, amb l’objectiu de contenir la pandèmia de la covid-19 i minimitzar els riscos d’infecció en els grups de població més vulnerables.