El 2017, l’esperança de vida en néixer a Barcelona era de 83,9 anys segons el darrer informe ‘La salut a Barcelona’, de l’Agència de Salut Pública. Aquest indicador varia notablement entre homes i dones. Concretament, l’esperança de vida dels barcelonins era de 80,7 anys el 2017 mentre que la de les barcelonines era de 86,7 anys, sis anys exactes de diferència. Aquesta xifra ha augmentat lleugerament respecte a les dades del 2016, quan se separaven per 5,7 anys.

Consulta en aquest mapa interactiu quina és l’esperança de vida global a cada districte i quina correspon tant als homes com a les dones.

Si analitzem les dades districte per districte, veurem que Ciutat Vella va ser el districte on l’esperança de vida era més baixa, 80,3 anys, mentre que a les Corts es va registrar la més alta de la ciutat, 86,5 anys. Ciutat Vella també destaca per ser el districte on la distància entre l’esperança de vida dels homes i la de les dones va ser més ampla el 2017, 7,7 anys. En canvi, a Gràcia és on hi va haver menys diferència, 4,8 anys.

L’esperança de vida dels barcelonins baixa mig punt

L’esperança de vida dels homes de la ciutat va baixar lleugerament el 2017, passant dels 81,2 anys del 2016 als 80,7 anys. Per districtes, Ciutat Vella és on l’esperança de vida dels barcelonins és més baixa, 76,7 anys, la mateixa xifra que es preveia l’any 2011. A l’altre costat de la balança hi ha les Corts, amb una esperança de vida de 83,3 anys el 2017. És a dir, entre l’esperança de vida dels dos districtes hi ha una diferència de més de sis anys.

Les veïnes de les Corts, les més longeves

En el conjunt de la ciutat, l’esperança de vida de les barcelonines s’ha mantingut força estable. Si el 2016 era de 86,9 anys, el 2017 era de 86,7 anys. Si posem la lupa sobre el mapa de districtes, també és a Ciutat Vella i les Corts on trobem les esperances de vida més baixes i més altes de les dones de la ciutat, respectivament. A Ciutat Vella es va situar en els 84,4 anys el 2017. A les Corts, l’esperança de vida de les veïnes ha augmentat dos punts entre 2016 i 2017 i ja ha sobrepassat la frontera dels 89 anys.