La pandèmia del coronavirus i el confinament han provocat una baixada del 40,5 % dels delictes a la ciutat de Barcelona, segons el Balanç de criminalitat del 2020 publicat pel Ministeri de l’Interior. El descens ha estat menys acusat al conjunt de Catalunya, amb una disminució del 27,9 %.

Els furts són el tipus d’infraccions penals que han disminuït més a Barcelona el 2020 respecte al 2019, amb un descens del 58,4 %. També s’han reduït un 46,7 % la sostracció de vehicles i un 39 % els robatoris amb força a domicilis, comerços i altres instal·lacions. Igualment, han baixat un 37,3 % els robatoris amb violència i intimidació.

Malgrat el descens generalitzat dels delictes, durant la pandèmia han augmentat un 63,7 % les infraccions penals relacionades amb el tràfic de drogues. També han crescut els segrestos, ja que el 2019 no se’n va registrar cap i el 2020 n’hi hagut dos.

Altres delictes que han disminuït durant el 2020 són les agressions sexuals (-26,6 %), els delictes greus i menys greus de lesions i baralles (-25,4 %) i els homicidis dolosos i assassinats (-24,4 %).

Interior atribueix el descens a l’estat d’alarma

Segons l’informe del Ministeri de l’Interior, “bona part del descens” dels delictes “està íntimament correlacionat amb les circumstàncies derivades de l’entrada en vigor” del decret de l’estat d’alarma del mes de març. També ho atribueixen a “la resta de mesures adoptades per les administracions per fer front a la situació sanitària”.

Al conjunt de l’estat espanyol, Barcelona és el quart municipi amb més de 30.000 habitants on ha baixat més la criminalitat. Per davant hi ha Lloret de Mar (-53,6 %), el Prat de Llobregat (-47,6 %) i Calvià (-42,9 %).

El ministeri també assenyala que les xifres presentades en el Balanç de criminalitat tenen caràcter provisional i estan pendents de la seva consolidació.